NOVICE

Trajnostni razvoj - stvar poslovnih načel ali poslovnega interesa?

Lani poleti smo predstavnikom slovenskih podjetij zastavili nekaj vprašanj, povezanih s trajnostnim razvojem. Iz spremljanja medijev namreč vemo, da trajnostni razvoj sploh ni visoko na medijski agendi. Zato smo se vprašali, kaj vse se dogaja v podjetjih, pa ne zasledimo v medijih? Kakšen status ima trajnostni razvoj? Koliko je to “buzzword”, komunikacijska ali pa poslovna priložnost? Javnomnenjska anketa, ki smo jo izvedli v sodelovanju Klipinga in Marketing Magazina, nam je dala precej zanimivih uvidov (celotno poročilo lahko naložite tukaj):  

  • Respondenti v anketi (65 % jih dela na področju trženja, komuniciranja ali odnosov z javnostmi) se s trajnostjo redno, pogosto ali vsakodnevno ukvarjajo pri svojem delu, kar bi nas lahko navedlo na sklep, da je trajnostni razvoj komunikacijska priložnost.
  • Trajnost v podjetjih je najbolj stvar korporativne kulture in etične drže lastnikov oziroma vodstva. V manjši meri so respondenti navajali, da je to stvar razlikovalne prednosti na trgu oziroma vzvod za doseganje premijske cene.
  • Zavedanje je visoko in organizacije, ki so sodelovale v anketi, so precej aktivne – najbolj pri komuniciranju (še posebej z internimi javnostmi). Prav tako so trajnost večinoma že umestile v poslovne strategije, poslanstvo in vizijo organizacije. V manjšem deležu pa se ukvarjajo z analitiko doseganja trajnostnih ciljev, zaposlovanjem strokovnjakov za trajnost, in v še manjši meri vidijo trajnostno ravnanje kot svojo tržno (razlikovalno) prednost.

Na deklarativni ravni se torej večinoma strinjamo, da je trajnostni razvoj usmeritev prihodnosti in velik delež organizacij, ki so sodelovale v anketi (anketo je izpolnilo 138 respondentov) že izvaja korake v skladu s tem trendom. Ta slika se sklada z medijsko podobo: trajnost je namreč zelo pogosto uporabljena beseda, ki se pojavlja v neštetih kombinacijah, le redko pa kot primarna, problemska tema medijskih objav.

Tako kot vsakič, ko si poskušamo odgovoriti na nekatera vprašanja, se nam odpirajo nova. Zakaj več podjetij ne vidi v trajnostnem razvoju poslovne priložnosti? Kaj bi bilo drugače, če bi jo? Kako je to povezano z medijsko in družbeno agendo? In kako je to povezano z ugotovitvami nedavne globalne raziskave PwC, da razmeroma majhen delež managerjev vidi podnebne spremembe kot grožnjo, ki lahko ustavlja rast organizacij?

Na podlagi izkušnje s koronavirusom vemo, kaj se zgodi, ko reševanje nekega družbenega problema pride na vrh medijske agende: vlade se obrnejo in sprejmejo ukrepe, ljudje prilagodijo način življenja, podjetja se pospešeno digitalizirajo in odzovejo na tržno priložnost, čas za razvoj kompleksnih novih produktov, kot so na primer cepiva, pa se skrajša na zgolj eno leto.