NOVICE

Tudi uravnoteženost spolov je del trajnosti

V Klipingu se v zadnjih dveh letih precej ukvarjamo s trajnostjo in v tem pogledu nas velikokrat zanima predvsem okoljska trajnost. Zato je prav, da tokrat pogledamo še v smer družbene in ekonomske trajnosti. Njun pomemben del pa je uravnoteženost spolov. Pozornost smo tokrat posvetili predpostavki, da mediji krojijo družbeno agendo in da nanjo vplivajo predvsem tisti posamezniki in posameznice, ki se v medijih pojavljajo na izpostavljenih mestih ter z veliko svoje vsebine. V poglobljenih intervjujih, torej. 

Analizirali smo poglobljene intervjuje v slovenskih tiskanih dnevnikih in tednikih (lifestyle mediji niso bili vključeni) v obdobju med 1. 4. in 15. 7. 2021. Kaj smo ugotovili?

  • Ženske so sogovornice v le 24 % intervjujev, torej manj kot četrtini, ne glede na to, da so kar 40 % istih intervjujev opravljale novinarke. 

  • Med temami je na prvem mestu zdravstvo, kjer so bile ženske sogovornice kar v 63 % poglobljenih intervjujev. Najmanj se ženske pojavljajo v intervjujih na temo gospodarstva, tam smo zaznali le 8 % delež sogovornic. 

  • Med mediji se ženske največkrat kot sogovornice pojavljajo v Nedelu (50 %), sledi Mladina (46 %) in Dnevnikov Objektiv (33 %).   

 
Zakaj še je ta tema relevantna? Zato, ker je novinarstvo feminiziran poklic: po podatkih Statističnega urada za leto 2018 je med zaposlenimi novinarji in novinarkami 59 % žensk (vir). Če torej novinarke lahko izbirajo, koga bodo intervjuvale, kako to, da večkrat ne izberejo žensk?
S tem seveda že dregamo v naslednja vprašanja: ali novinarke sploh najdejo primerno žensko sogovornico? In ko jo najdejo, ali je ta pripravljena sodelovati? Še eno pomembno vprašanje: so moški bolj in hitreje odzivni na prošnje za intervju? Kaj vse bi se moralo spremeniti, da bi bilo med sogovornicami v poglobljenih intervjujih več žensk? 
Odgovorov na vsa ta vprašanja (še) nimamo, smo pa veseli vsakega partnerstva, ki jih pomaga iskati in v tem primeru je naš dolgoletni partner medijski portal www.metinalista.si. Vabimo vas, da si pogledate tudi druge naše analize na temo pojavljanja žensk v medijih!