Analitični projekti

Trajnostni razvoj

Hvala vsem, ki ste sodelovali v naši anketi! Kot smo obljubili, je na voljo celovito poročilo, v katerem smo zbrali podrobne vpoglede v status, ki ga trajnostni razvoj uživa v organizacijah. Med drugim boste izvedeli:

  • kdo je v organizacijah najpomembnejši motor pri postavljanju trajnostnega razvoja na agendo,
  • v kolikšni meri je trajnostni razvoj stvar načelne in v kolikšni meri poslovne drže organizacij,
  • katere aktivnosti organizacije najpogosteje izvajajo v povezavi s trajnostnim razvojem in ali pri tem obstajajo pomembne razlike med sektorji.

Poročilo javnomnenjske ankete Trajnost: buzzword, komunikacijska ali poslovna prioriteta organizacij?

Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj

Mobilnost v trajnostni razpravi zavzema razmeroma visok delež, v analitičnem poročilu pa smo tokrat preverili, kateri mediji in novinarji največ poročajo o trajnostni mobilnosti, kako so v tej razpravi zastopane različne oblike transporta, pa tudi, kako so zastopane različne znamke in produkti avtomobilskih proizvajalcev.

Zanima me celotna vsebina

Trajnostni razvoj

Energetika je eden od ključnih povzročiteljev podnebnih sprememb, nas pa je v tej analizi zanimalo, kako se energetika pojavlja v kontekstu trajnostnega razvoja v slovenskih medijih. Kateri mediji največ poročajo na to temo, katera družbena sfera najbolj oblikuje javno agendo in znotraj nje, kdo so posamezniki ali organizacije, ki jih mediji največkrat citirajo? Postavili smo si tudi nekaj vprašanj, na katera še nimamo odgovorov, a jih bomo gotovo še iskali v nadaljevanju našega letošnjega analitičnega fokusa na temo trajnostni razvoj.

Zanima me celotna vsebina

Pojavnost žensk v medijih

Enakost spolov je pomembna družbena tema. Na parlamentarnih volitvah veljajo kvote – vsaka stranka mora imeti med kandidati najmanj 40 % žensk. Kako pa se ta delež odraža v medijskih objavah? Presenečeni boste, v katero smer, pa ugotovite sami! V poročilu boste lahko prebrali tudi, kdo so bile na volitvah 2018 medijsko najuspešnejše kandidatke, pa tudi, kateri mediji so jih največkrat citirali in v kakšnem kontekstu. Spoznali boste tudi kontekst – delež glasu žensk v medijih smo v sodelovanju z metinalista.si spremljali dolgoročno, zato boste lahko podatke o medijski prisotnosti žensk v povezavi z volitvami postavili ob bok njihovemu siceršnjemu deležu glasu.

Zanima me celotna vsebina

Kratek in bolj širok vpogled v delež glasu žensk v različnih družbenih kategorijah. Dokument je bil uvod k razpravi na dogodku Dobro jutro, oglaševalci, marca 2019, kjer smo se pogovarjali o enakosti žensk v organizacijskem komuniciranju.

Zanima me celotna vsebina

Indeks medijske pojavnosti Slovenije in Hrvaške kot turističnih destinacij

Razvili smo novo metriko – Klipingov indeks medijske podobe - in z njeno pomočjo na primeru Slovenije in Hrvaške kot turističnih destinacij ugotavljali, kako kakovostne so medijske objave o vsaki destinaciji. Velika količina objav še ne pomeni nujno tudi kakovosti, zato v tej analizi primerjamo obe destinaciji na kvalitativnih kazalnikih. Analiza daje lep vpogled v to, kako v komuniciranju dobro uporabiti kvalitativne kazalnike, kako z njihovo pomočjo dobiti boljši vpogled v vrednost, ki jo ustvarjamo komunikatorji, in kako z eno številko (indeksom) pokažemo zelo kompleksno vsebino.

Zanima me celotna vsebina

Medijsko pojavljanje teme »Obdavčitev kapitalskih dobičkov preko dohodnine« 

Kako močno so davki zavzeli medijski prostor? V času parlamentarnih volitev 2018 smo podrobneje pogledali temo, ki je precej razburkala politično dogajanje. Zanimala naj se njena medijska pojavnost: kako močno je bila prisotna v klasičnih in družbenih medijih, kateri posamezniki so največ govorili o njej in v kakšnem kontekstu se je pojavljala. Poročilo vam daje vpogled v kompetence Klipinga na področju medijske analitike, v posameznih segmentih te analize vlečemo vzporednice s tem, kako je določen analitski pristop relevanten za druge teme in organizacije.

Zanima me celotna vsebina